Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των νέων πατεράδων ώστε να αναλάβουν ενεργά τον γονικό τους ρόλο