Πλατφόρμα Fatherhood 

Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εκπαίδευση όπου οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να μεγαλώνουν ένα παιδί μέσα από συγκεκριμένες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από έξι διαφορετικά θέματα και είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, ισλανδικά, ισπανικά και ελληνικά.