Επισκόπηση της κατάρτισης

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να ενδυναμώσει τους νέους πατέρες και να τους παράσχει επαγγελματική και ομότιμη υποστήριξη ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ανατροφή των παιδιών τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα και τα ερωτηματολόγια προς τους γονείς στο διανοητικό αποτέλεσμα 1 (GAP-ανάλυση), εργαστήκαμε στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 

  • Επικοινωνία και δεσμός πατέρα-παιδιού
  • Αυτοεκτίμηση του ρόλου του πατέρα
  • Ανάπτυξη του παιδιού, τα διάφορα στάδια και τα χαρακτηριστικά του
  • Θετική γονική μέριμνα: εκπαιδευτικά στυλ και κατευθυντήριες γραμμές
  • Υγιείς οικογενειακές συνήθειες
  • Η σχέση μεταξύ σχολείου και πατέρων.